Hundslund Vandværk A.m.b.a.
"Husk vand gir liv"
Name: skov og vand.jpg.
Vandværket

Hundslund Vandværk A.m.b.a.

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og de for vandværket fastsatte vedtægter – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg,  rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings spørgsmål.

Bestyrelsen

Name: vandv.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Hundslund Vand Amba.
Hadrupvej 17, 8350 Hundslund

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net