Hundslund Vandværk A.m.b.a.
"Husk vand gir liv"
Name: skov og vand.jpg.
Vandkvalitet
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Name: forside md.JPG.
Der udføres følgende kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger
• B-prøver hos forbruger
• Driftskontrol på vandværk • Driftskontrol på ledningsnet
• Boringskontrol på alle boringer
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen. Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.
På Hundslund Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.
Vandets hårdhed er ca. 12°, hvilket svarer til “middel hårdt vand”.Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver. På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.
Vandværket får taget regelmæssige prøver af vandet på værket og hos forbrugerne. Antallet af prøver aftales år for år med kommunen, som er vores tilsynsmyndighed.
Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk
Name: vandv.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Hundslund Vand Amba.
Hadrupvej 17, 8350 Hundslund

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net