Om os

Hundslund Vandværk A.m.b.a.

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og de for vandværket fastsatte vedtægter – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg,  rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings spørgsmål.

Bestyrelsen