Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

På Hundslund vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Vandets hårdhed er 12°dh.

 

Analyser udtaget på Hundslund vandværk – afgang vandværk:

Normal kontrol 2/3 2016

Udvidet kontrol 30/9 2015

Normal og Organisk mikroforurening 20/2 2015

Analyser udtaget på ledningsnettet:

Begrænset kontrol 08-12-2016

Analyser udtaget på boringer:

Boringskontrol DGU 107.1229 (2016)

Boringskontrol DGU 107.906 (2015)

Boringskontrol DGU 107.907 (2014)